Návrh závěrečného účtu DSO Údolí Vltavy za rok 2017

4.5.2018
21.5.2018

Rozpočet na rok 2017 byl svazkem schválen 13. 12. 2016 jako vyrovnaný.

Návrh závěrečného účtu DSO Údolí Vltavy za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2017