Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2018

10.6.2019
25.6.2019

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2018. Přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nelahozeves za rok 2018.

Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nelahozeves za rok 2018