Změna č. 1 dotačního programu obce Nelahozeves „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně postižených v rámci sociálního programu obce“ a konsolidované znění dotačního programu s účinností od 1. 5. 2018

9.4.2018
10.5.2018

V souladu s § 10 c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Nelahozeves tuto změnu č. 1 dotačního programu „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně postižených v rámci sociálního programu obce“, přijatou dne 19. 3. 2018 usnesením zastupitelstva č. 9/3/2018.

Více podrobných informací naleznete zde.