Dne 19. 4. 2019 proběhne v obci očkování psů proti vzteklině