Doplňující informace redakce zpravodaje k článku předsedy sociální komise, Jana Ryšavého

Zastupitelé schválili 19. března 2018 na zasedání změnu hranice pro nárok na dotované stravování seniorů, a to na pětinásobek životního minima. V tištěné verzi dubnového Nelahozeveského zpravodaje jsme tuto informaci dodatečně těsně před vydáním opravili přímo v článku bez vědomí předsedy sociální komise, pana Ryšavého. V online verzi zpravodaje jsme článek aktualizovali a opravili. Za nedorozumění a chybu se čtenářům i autorovi omlouváme.

Soňa Brunnerová