Dotace poskytnuté obcí

Zásady a pravidla poskytování dotací z rozpočtu obce Nelahozeves

Zásady a pravidla obce Nelahozeves pro poskytování dotací z rozpočtu obce

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nelahozeves pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nelahozeves pro právnické osoby

Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Nelahozeves

příloha pro PO čestné prohlášení podíly

 

 

Na odkazech níže najdete smlouvy o dotacích, které poskytla obec Nelahozeves v roce 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

Smlouva o poskytnutí dotace – Klub seniorů Nelahozeves z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace – Ski klub Kralupy, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace – Myslivecké sdružení Kralupy-Nelahozeves
Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů

Smlouva o poskytnutí dotace – Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou

Smlouva o poskytnutí dotace – TJ PTZ Viktorie Nelahozeves

Smlouva o poskytnutí dotace – Ochotníci Nelahozeves, z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace – Lešanský sad – komunitní spolek

Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Dynamo Nelahozeves

Smlouva o poskytnutí dotace – Maratón Klub Miřejovice, z. s

Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Kralupy, z. s. oddíl kanoistiky

Na odkazech níže najdete smlouvy o dotacích, které poskytla obec Nelahozeves v roce 2019

Smlouva o poskytnutí dotace – Klub seniorů Nelahozeves z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace – Myslivecké sdružení Kralupy – Nelahozeves
Smlouva o poskytnutí dotace – Ochotníci Nelahozeves, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů
Smlouva o poskytnutí dotace – Kruh přátel hudby, Kralupy n. Vltavou, o.s.
Smlouva o poskytnutí dotace – Lešanský sad – komunitní spolek
Smlouva o poskytnutí dotace – Maratón klub Miřejovice, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Dynamo Nelahozeves
Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Dynamo Nelahozeves – dětské fotbalové soustředění
Smlouva o poskytnutí dotace – TJ PTZ Viktorie Nelahozeves 
Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Dynamo Nelahozeves – nákup zahradního traktoru
Smlouva o poskytnutí dotace – TJ PTZ Viktorie Nelahozeves – nákup zahradního traktoru

Na odkazech níže najdete smlouvy o dotacích, které poskytla obec Nelahozeves v roce 2018

Smlouva o poskytnutí dotace – Klub seniorů Nelahozeves z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace – Myslivecké sdružení Kralupy-Nelahozeves
Smlouva o poskytnutí dotace – Ochotníci Nelahozeves, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 
Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Dynamo Nelahozeves
Smlouva o poskytnutí dotace – TJ PTZ Viktorie Nelahozeves 

Na odkazech níže najdete smlouvy o dotacích, které poskytla obec Nelahozeves v roce 2017

Smlouva o poskytnutí dotace – Klub seniorů Nelahozeves, z s.

Smlouva o poskytnutí dotace – Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou, o. s.

Smlouva o poskytnutí dotace – Maratón klub Miřejovice, z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace – Myslivecké sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s.

Smlouva o poskytnutí dotace – Ochotníci, z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů

Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Dynamo Nelahozeves

Smlouva o poskytnutí dotace – TJ PTZ Viktorie Nelahozeves

Na odkazech níže najdete smlouvy o dotacích, které poskytla obec Nelahozeves v roce 2016

4762016_26565552_maraton-klub-mirejovice-zs_31-3-2016

4752016_01390210_myslivecke-sdruzeni-kralupy-nelahozeves-o-s-_31-3-2016

4692016_04354141_ochotnici-nelahozeves-z-s-_31-3-2016

4682016_42740533_tj-ptz-victorie-nelahozeves_31-3-2016

4672016_42742765_tj-dynamo-nelahozeves_31-3-2016

4662016_72075805_sh-csm-sbor-dobrovolnych-hasicu_31-3-2016

2252016_65602765_kruh-pratel-hudby_18-2-2016

2072016_03882659_klub-senioru-nelahozeves-z-s-_15-2-2016