2018 – Navýšení kapacity ZŠ Nelahozeves

Navýšení kapacity ZŠ Nelahozeves:

Předmětem projektu bylo rozšíření kapacity základní školy Nelahozeves prostřednictvím   vzniku 3 kmenových učeben za účelem zajištění potřebné školní infrastruktury pro potřeby žáků v obci Nelahozeves v souvislosti s vysokým nárůstem počtu dětí v obci. Projekt řeší i bezbariérový přístup včetně bezbariérového WC. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. A to i  pomocí úprav venkovního prostranství.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Nelahozeves, a to prostřednictvím realizací výstavby tří nových kmenových učeben. Dále se projekt zaměřuje na vybudování bezbariérového užívání stavby pomocí výstavbou WC pro imobilní a pořízením schodolezu (plošiny). V projektu se počítá s úpravou venkovního prostranství, tak aby byla zajištěna i výuka ve vnějším prostředí.

Výstupy projektu:.

  • Přístavba 3 nových kmenových učeben;
  • pořízení schodolezu (plošina);
  • bezbariérová úprava toalety;
  • úprava venkovního prostranství