2018 – Oprava místní komunikace ulice Příčná a bezejmenná

PROJEKT „Oprava MK ulice Příčná 002C,023C Nelahozeves

BYL REALIZOVÁN ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Oprava místních komunikací probíhá v naší obci i v roce 2018 a navazuje tak na opravy, které byly realizovány v roce 2016 a 2017. Všechny tyto projekty byly spolufinancovány za podpory prostředků státního rozpočtu ČR z programu MMR. O dotaci pro rok 2018 se rozhodlo až po dokončení akce, protože obec byla zařazena mezi náhradníky. Výše poskytnuté finanční částky je 682.265,-Kč, to je 50% z částky, která byla vysoutěžena na opravu těchto ulic.