Generel odvádění dešťových vod

Generel odvádění dešťových vod

Předmětem tohoto projektu je zpracování generelu odvádění dešťových vod v celé obci Nelahozeves. Generel slouží i jako podklad k novému územní plánu obce.

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

MAPOVÉ PODKLADY

Přehledná situace
Vodohospodářská mapa
Hydrotechnická situace 1_2
Hydrotechnická situace 2_2
Přehledná situace etapizace výstavby