I/16 rekonstrukce Velvary-Chržín

Dnes končí rekonstrukce 1100 metrů dlouhého úseku v rámci původně plánované III. etapy v km 35,25- 36,35. Od 1.8. do 22.8. budou práce probíhat v navazujícím úseku směrem k Velvarům (původně plánovaná II. etapa), který  je dlouhý  1000 metrů. Místně je  přibližně vymezen úrovňovou křižovatkou  I/16 s místní komunikací na Radovič (navazující část) a na druhé straně úrovňovou křižovatkou se sil. II/240I v tomto úseku dojde k odfrézování živičných vrstev a pokládce vrstev nových, obnově zádržného systému, čištění odvodňovacích příkopů a krajnice a jejímu zhutnění atd. Stejně jako doposud bude dopravní provoz v aktuálním místě prací omezen ( vždy cca. 300m) a řízen kyvadlově světelnou signalizací nebo regulovacími prvky.