INFORMACE KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE

sdh_pozor

Krizový štáb obce Nelahozeves děkuje všem občanům, kteří dodržují nařízení spojená s nouzovým stavem v naší obci.
Bohužel jsou mezi námi i tací, kteří nařízení nerespektují, což považujeme za mimořádně neohleduplné vůči ostatním spoluobčanům.
Prosíme všechny občany o řádné dodržování všech doporučení a nařízení.