INFORMACE KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE

sdh_pozor

Dne 16.3.2020 v 15:00 hod. zasedal krizový štáb obce Nelahozeves (dále jen KŠ) v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR dne 12.3.2020. Přinášíme Vám souhrn informací o učiněných opatření v obci z tohoto zasedání z důvodu ohrožení zdraví a zabránění šíření nákazy Covid -19:

 • Dle sdělení KHS jsou v obci 3 občané pozitivní na Covid-19 a jsou v domácí karanténě.
 • Od 11.3.2020 je uzavřena ZŠ dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Krizový štáb doporučuje obyvatelům obce minimalizovat kontakt, dodržovat odstupy, většinu času zůstat doma. Dále důsledně dodržovat hygienické návyky a osobní hygienu. Jakékoliv změny zdravotního stavu hlásit svému lékaři nebo přímo KHS.
 • Od 16.3.2020 jsou uzavřeny pro veřejnost veškeré obecní  budovy včetně Obecního úřadu , dětských hřišt´, Hasičské zbrojnice, knihovny, technických služeb a zasedací místnosti v ulici Zagarolská. Je nastaveno bezkontaktní fungování všech složek Obecního úřadu s maximální ochranou zaměstnanců, většinu agendy řešit elektronicky nebo telefonicky. Veškeré prostory budou  řádně označeny zákazem vstupu s doplňujícími informacemi.
 • Od 16.3.2020 do odvolání jsou uzavřené Mateřské školky na území obce.
 • Vedení obce domlouvá možnost seniorům, kteří žijí osaměle a nemohou využít pomoci rodiny, nebo kteří jsou v karanténě, žijící na území obce zajištění dovozu potravin, léků atd. Charitou Kralupy nad Vlt.
 • Od 16.3.2020 do odvolání  je zrušena „mimořádná“ autobusové linka pro seniory.
 • Krizový štáb upozorňuje občany obce, že Vláda dne 13.3.2020 zařadila koronavirus na seznam nakažlivých nemocí jejichž šíření a zatajení je trestný čin dle Trestního zákona.

Veškeré informace budou občané dostávat prostřednictvím veškerých možných sdělovacích prostředků obce. 

Dále žádáme občany, vzhledem ke krizové situaci, aby nevycházeli z domova bez roušky, respirátoru či improvizované roušky ze šály, šátku apod. Vyvarujte se, prosím, pohybu venku, vyjma cesty do zaměstnání, domů a nezbytných nákupů, např. potravin, léku, drogerie.
Přísně dodržujte hygienická nařízení, jako je časté mytí rukou, ideálně i pomocí desinfekce. Omezte kontakt s jinými osobami na nezbytné minimum a dodržujte minimální odstup 2 metry. Buďme dodržováním vládních nařízení zodpovědní k sobě i svým blízkým.

Krizový štáb obce

 • Jakub Brynda, předseda(tel: 777 130 635, e-mail: starosta@nelahozeves.cz)
 • Zdeněk Schneiderzástupce předsedy (tel: 602 442 384, e-mail: schneider@nelahozeves.cz)
 • Jan Gregor, velitel JPO (tel: 604 621 366, e-mail: jsdho.nelahozeves@seznam.cz)

KSH SčK

 • 771 137 070           víkend 7:00 – 19:00
 • 736 521 357           pracovní dny 7:00 – 19:00

KSH Hl.m.

 • 773 782 856          denně  9:00-20:00

 Státní zdravotní ústav

 • 724 810 106
 • 725 191 367

Celostátní informační linka

 • 1212

Nejdůležitější informace COVID-19

zápis ZDE