Informace pro seniory

Vážení spoluobčané,

Krizový štáb obce Nelahozeves se na Vás obrací s následující výzvou platnou pro osoby starší 65 – ti let (popř. osoby se zdravotním omezením, či omezením např. vyplývajícího z nařízené karantény), žijící osamoceně nebo i v páru, ale bez blízkosti svých příbuzných, přátel, sousedů, kteří bez nebezpečí ohrožení vlastního zdraví jsou způsobilí zajistit pro Vás prostředky denní potřeby, zejména potraviny, léky aj. 

Pokud naplňujete shora uvedené podmínky, neprodleně kontaktujte, prosím, na tel. č. 606 613 018  pracovníky Farní charity Kralupy n./Vlt., kteří Vám adekvátní službu poskytnou zdarma, popř. se o této službě předem informujte na tel. č. 315 785 059 (Obecní úřad Nelahozeves, v pracovní době po – pá), nebo tel. č. 604 621 366 (Jan Gregor, člen Krizového štábu obce Nelahozeves, velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves,  nepřetržitý provoz).