Informace z Velvar – oprava mostu přes Bakovský potok

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že v měsíci lednu začne oprava mostu přes Bakovský potok ve Velvarech v ulici Za Roudnickou branou (z náměstí Krále Vladislava směrem na obec Černuc). Dle sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje bude most uzavřen po dobu cca půl roku.
Objízdné trasy se předpokládají stejné jako v průběhu uzavření I. etapy (tzv. provizoria mostu).
Jakmile budeme mít k dispozici Dopravně inženýrské opatření (DIO) s přehledem objízdných tras, budeme Vás informovat.