Informační kampaň Finanční správy k podávání daňových přiznání k daním z příjmů za období roku 2018 – informační leták

Finanční úřad pro Středočeský kraj zahájil v souvislosti s podáváním daňových přiznání k daním z příjmů za období roku 2018 informační kampaň Finanční správy k podávání daňových přiznání.

Oznámení – úřední hodiny pro výběr daňový přiznání

Leták – termíny a místo podání

Leták – placení, na jaký účet

Leták-správné předčíslí účtu

Podávání přes Elektronické podání a Datovou schránku