Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves – JSDHO

JSDHO_znak

 

Základní informace

JSDHO je zřízená obcí, která jednotku plně zabezpečuje po finanční a materiální stránce. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves (JSDHO) je organizační složkou obce, která JSDHO zřizuje a vede ji podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jednotka je zařazena do kategorie JPO V s místní působností,ale může být povolaná mimo katastr obce. Podle plánu plošného pokrytí jednotek požární ochrany. Jednotka je předurčena k plnění úkolů zejména – likvidaci požárů a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.)

Až koncem roku 2011 se podařilo uvést JSDHO v činnost, přestože v Nelahozevsi byla založena podle zřizovací listiny již 14.dubna 2004. Byla tedy sedm let nefunkční. Dne 21. ledna 2012 byl starostkou Mgr. Petrou Urbanovou jmenován nový velitel jednotky Jan Gregor a další členové jednotky.

Potřeba jednotek obcí se významnou měrou ukazuje v posledních letech zejména při živelných pohromách (povodně, větrné smrště apod.), kdy jsou zpravidla jedinými subjekty v obci, které poskytují pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech včetně základní pomoci obyvatelstvu.

 

Základní úkoly JSDHO:

  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků.
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
  • spolupracuje při zdolávání požárů, záchranných pracích,živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními složkami PO,útvary policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.
  • činnost vykonává JSDHO v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Je nutno upozornit na častou záměnu pojmů „Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)“ a „Sbor dobrovolných hasičů (SDH)“. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce.Sbor dobrovolných hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení působícího na úseku PO

 Členové JSDHO Nelahozeves

Jan Gregor velitel jednotky, strojník, technik ochrany obyvatelstva

Marcel Ušák zástupce velitele jednotky

Petr Richtrmoc – velitel družstva

Petr Pokorný  –  strojník

Martin Kádner – strojník, technik strojní služby, technik ochrany obyvatelstva

Stanislav Kuchta ml. – strojník

Pavel Soukup – strojník

Jiří Hájek –hasič

Aleš Pitucha hasič

Technika JSDHO Nelahozeves

Do majetku obecního úřadu Nelahozeves patří technika, kterou JSDHO využívá k zásahové činnosti. Mezi zásahovou techniku patří cisternová automobilová stříkačka  CAS20/4000/100-S3R (T 815) , technický automobil TA-L2Z, dopravní automobil DA15 – L1MS a přívěsná čerpací stanice PČS12. Dále agregáty: motorové pily Husqvarna 450, plovoucí čerpadlo PH 1200 a Niagara Mini, elektrocentrála Heron 30, kalové čerpadlo Heron, kalové čerpadlo Septik nebo rozbrušovací pila atd. Dále ve výbavě jsou také kapesní a vozidlové RDST Motorola.

Kromě toho JSDHO používá ještě techniku historickou, a to vůz AS16 Praga RNdvoukolová stříkačka DS 16 a přenosná motorová stříkačka PS 8.

 

Kontakty:

 

Velitel jednotky:  Jan Gregor – 604 621 366

Zástupce velitele:  Marcel Ušák – 737 254 918

Výjezdový mobil: 774 082 435 (aktivní pouze v případě výjezdu)

 

Adresa:

JSDHO Nelahozeves
Školní 3
Nelahozeves 27751


Evidenční číslo jednotky: 216127

e-mail: jsdho.nelahozeves@seznam.cz
web: www.hasici-nelahozeves.cz
facebook: www.facebook.com/pages/SDH-Nelahozeves/196481817048822