Činnost jednotky

2020

11.1.2020         

 • Na žádost spolku myslivců byl proveden členy JSDH požární dozor na plese v KD

9.2.2020           

 • Na základě výstrahy ČHMU před vichřicí SABINE byla jednotce z nadřazeného KOPIS vyhlášena pohotovost

2019

12.1.2019

 • Po oznámení KOPIS vyjela jednotka vozem CAS 24/3500/75-M2Z (HME 480) v počtu 1+3 na požár skládky v areálu FCC s.r.o. Uhy. Po příjezdu na místo a po dohodě s VZ byla jednotka na místě ponechána v záloze a po likvidaci byla odeslána zpět.

10.3.2019

 • Jednotce byla nadřazeným KOPISem vyhlášena pohotovost z důvodu přechodu velmi silného větru naší oblastí

30.3.2019

 • Proběhlo pravidelné školení velitelů z územního odboru Mělník.

30.4.2019

 • Jednotka provedla požární asistenci v areálu zámku Nelahozeves.

11.5.2019

 • Členové jednotky provedli požární dozor na Májové zábavě

10.6.2019

 • Členové jednotky prošli výcvikem a byli seznámeni s obsluhou a vybavením CAS 20 T815.

Foto: zde

2018

24.11. – 25.11.2018

 • Členové jednotky prošli výcvikem nositele dýchací techniky v Neratovicích

Foto: zde

20.10.2018

 • Jednotka v rámci výcviku s motorovou pilou provedla pokácení nebezpečně nakloněného stromu v areálu zámku Nelahozeves, který ohrožoval návštěvníky.

Foto: zde

24.6.2018

 • V rámci pravidelné odborné přípravy prošli členové jednotky praktickým výcvikem v areálu HZSp Neratovice

Foto: zde

24.3.2018

 • V rámci preventivně-výchovné činnosti byla vedením zámku jednotka požádána o statickou ukázku techniky na akci „zahájení sezóny“ kde si děti mohli prohlédnout naší techniku a vybavení.

Foto: zde

28.1.2018     

 • Členové se účastnili cyklického školení a výcviku s motorovou pilou

1.1.2018

Chcete se stát jedním z nás? Hledáme do našich řad nové členy na pozice např. Strojník, Hasič……

Nabízíme
• práci v týmu
• špínu, pot a dřinu zadarmo
• fyzicky i psychicky náročnou činnost
• teoretickou přípravu
• praktický nácvik dovedností
• trochu nebezpečí
• docela dost legrace

Po každém odpracovaném kalendářním roce finanční odměna !!!

Požadujeme
• schopnost týmové práce
• věk nad 18 let
• řidičské oprávnění sk. B, C, E (není podmínkou)
• smysl pro špínu, pot a dřinu
• dobrý zdravotní a psychický stav
• zvládání učení, rychlé uvažování
• zručnost, sílu,
• pevné nervy
• vyrovnanost, odvahu
• smysl pro humor

Co Vás čeká
• základní teoretická průprava
• základní praktická příprava
• příprava na výjezdovou činnost
• zařazení do výjezdového družstva
• možnost speciálního zaměření dle schopností jednotlivce
• práce na technice

V případě zájmu se na nás můžete přijít podívat. Nebo nás můžete kontaktovat.

2017

9.12.2017

 • Členové jednotky se účastnili společně s JSDHO Kralupy instruktážního školení první pomoci

Foto: zde

25.11.2017

 • Přívěsná čerpací stanice 12 – k dnešnímu dni je hotová a funkční přívěsná čerpací stanice (PČS), která bude obci sloužit k obsluze zpětné klapky v ulici Nádražní. Bylo zakoupeno „různorodé“ technické vybavení pro obslužnost této klapky, kterým je PČS vybavena a je připravena v hasičské zbrojnici. Taktéž jí lze využít kromě klapky i na jiná čerpání. Během rekonstrukce a vestavby vybavení členové odpracovali celkem 96 hodin, kterým patří veliké dík !!!

Foto: zde