Výjezdy 2015

Výjezdy

 

27.2.2015

 • Jednotka ve 22.50 hod. byla povolána KOPISem do obce Olovnice k požáru uskladněných dřevěných palet v objektu bývalého kravína. Byl vyhlášen II. stupeň požárního nebezpečí a jelikož na místě nebyl dostatek sil a prostředků jednotka vyjela  vozem CAS 25 Š 706 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo  jednotka dle určení VZ prováděla doplňování vody do CAS 32 JSDH Velvary a dále prováděla zálohu na místě požáru.Po ukončení a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

7.3.2015

 • Na žádost místní samosprávy vyjela jednotka vozem CAS 25 Š 706 v počtu 1+5 do ulice Kralupská v obci Nelahozeves kde za pomoci 1 proudu C a cca 3000 l. vody provedla proplach a vyčištění ucpané kanalizace.

Foto ze zásahu zde

31.3.2015

 • Jednotka vyjela ve 20:05 hod. v počtu 1+3 do ulice Kralupská v obci Nelahozeves na spadlý strom přes místní komunikaci. Jednotka pomocí 1 motorové pily provedla rozřezání spadlého stromu na manipulační kusy, provedla úklid místa a po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu.

24.4.2015

 • Po oznámení KOPIS vyjela jednotka vozem CAS 24/3500-M2R v počtu 1+1 na požár skládky přírodního charakteru do obce Lešany , ul. Na Vršku.

18.5.2015

 • Jednotka po oznámení p. starosty obce Nelahozeves vyjela vozem DA-L1Z v počtu 1+1 do Mateřské školky v ulici Školní, Nelahozeves kde se nacházel včelí roj u vchodu do objektu. Jednotka provedla za pomoci ochranného oděvu odstranění včelího roje.

6.6.2015

 • Po oznámení KOPIS vyjela jednotka vozem CAS 24/3500-M2R v počtu 1+6 do ulice Zagarolská na požár kabelové izolace na sloupu vysokého napětí a následného požáru suché trávy.

Foto ze zásahu zde

13.6.2015

 • Na žádost místní samosprávy vyjela jednotka vozem CAS 25/3500/200-M2R v počtu 1+3 do ulice Kralupská v obci Nelahozeves kde za pomoci 1 proudu C a cca 2000 l. vody provedla proplach a vyčištění kanalizace, která slouží jako protipovodňové opatření..

 26.8.2015

 • Jednotka vyjela vozem CAS 25/3500/200-M2R v počtu 1+4 na požár lesa v obci Nelahozeves, ul. Dvořákova stezka (1 portál železničního tunelu). Na místě se již nacházela jednotka HZS ČR Kralupy. Jednotka ve spolupráci s HZS ČR provedla likvidaci požáru za pomoci jednoduchých hasebních prostředků.

 12.9.2015

 • Ve spolupráci s TS byla opět vyčištěna kanalizace v ulici Kralupská
 • Členové  zajišťovali  požární a pořadatelskou činnost na starém mostě na kulturní akci „Happening na starém mostě“

6.11.2015

 • Jednotce byli panem místostarostou předány velmi nebezpečné látky, které leželi volně v Podhořanech u silnice U Křížku. Látky byli uloženy do nerozbytného uzavíracího kontejneru a dále byli předány HZS ČR Střed.kraje k ekologické likvidaci..

5.12.2015

 • Na žádost místní samosprávy vyjela jednotka vozem CAS 25/3500/200-M2R v počtu 1+5 do ulice Kralupská v obci Nelahozeves kde za pomoci 1 proudu C a cca 10 000 l. vody provedla proplach a vyčištění kanalizace v úseku 800 m, která slouží jako protipovodňové opatření. Jednotka na místě spolupracovala s místními technickými službami, které dodávali naší jednotce vodu.

28.12.2015

 • Na žádost technických služeb vyjela jednotka do ul. Nad Borovičkami v obci Lešany v počtu 1+3 vozem VEA-UL1. Na místě bylo zjištěno, že na dětském hřišti je vlivem povětrnostních vlivů a stáří nakloněn jeden dřevěný stavební prvek větších rozměrů, který ohrožoval svým pádem hrající si děti. Po konzultaci s pracovníkem TS byla tato konstrukce stržena a následně pomocí motorové pily rozřezána na manipulační kusy, které pracovníci TS naložili a odvezli. Po uložení technických prostředků a úklidu místa zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto ze zásahu zde

Přehled výjezdové činnosti jednotky za rok 2015

statistika 2015

přehled 2015Požární dozor

 

10.1.2015

 • Na žádost spolku myslivců byl proveden členy JSDH požární dozor na plese v KD

27.2.2015 a 14.3.2015

 • Na žádost TJ Dynama byl proveden členy JSDH požární dozor na kulturní akci „Šibřinky“

28.2.2015

 • Na žádost TJ PTZ byl proveden požární dozor členy JSDH na kulturní akci „Ples sportovců“

12.9.2015

 • Členové  zajišťovali  požární a pořadatelskou činnost na starém mostě na kulturní akci „Happening na starém mostě“

14.11.2015

 • Na žádost pí. Brázdové byl proveden požární dozor na akci „ Svatomartinská zábava“

5.12.2015

 • Byl proveden požární dozor v KD na setkání s důchodci