Výjezdy 2016

Výjezdy

 

26.3.2016 

  • Proběhl výcvik a zaškolení jednotky na aktivaci protipovodňového opatření – zpětná klapka v ul. Nádražní

Foto zde

 

26.5.2016 

  • Jednotka po oznámení KOPIS vyjela vozem CAS 25/3500/200-M2R do ul. Lososnice v k.ú. Nelahozeves k člověku, který je v bezvědomí v armaturní šachtě. Po příjezdu na místo se zde již nacházela JPO HZS ČR Kralupy. Po dohodě s VZ jednotka pomáhala s vyproštěním osoby ze šachty a dále byla jako záloha na místě události. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.- JEDNALO SE O TAKTICKÉ CVIČENÍ                                                                

Foto zde

 

3.6.2016

Na žádost místní samosprávy vyjela jednotka na technickou pomoc vozem CAS 25/3500/200-M2R do ul. Dvořákova stezka v k.ú. Nelahozeves, kde za pomoci 1 proudu C a plovoucího čerpadla provedla umytí a úklid náplavky od naplavených nečistot.

Foto zde

 

6.6.2016

Jednotka vyjela vozem CAS 25/3500/200 – M2R v počtu 1+4  do ul. Kralupská v k.ú. Nelahozeves  k nebezpečně nakloněným stromům, které ohrožovali projíždějící vozidla.  Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že se jedná o 2ks. nakloněných stromů o průměru 10 cm, které se nakláněli na silnici č. III/24021 (mezi železniční zastávkou a nadjezdem) a ohrožovali silniční dopravu.  Jednotka za pomoci motorové pily provedla odstranění stromů a dále je rozřezala na manipulační kusy, které byli odstraněny mimo komunikaci.  Po úklidu místa zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto zde

 

26.7.2016

Jednotka vyjela vozem CAS 25/3500/200 – M2R v počtu 1+3 do ul. V Lipské v k.ú. Nelahozeves, Lešany ke spadlému stromu na místní komunikaci. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že se jedná o 1ks. o průměru 10 cm, který spadl na silnici č. III/24021 a ohrožoval silniční dopravu. Jednotka za pomoci motorové pily provedla odstranění stromu a dále je rozřezala na manipulační kusy, které byli odstraněny mimo komunikaci. Po úklidu místa zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu

 Foto zde

27.7.2016

Jednotka vyjela vozem CAS 25/3500/200 – M2R v počtu 1+4 do ul. Kralupská v obci Nelahozeves ke spadlému stromu na střechu místního kostela. Po příjezdu na místo se zde nacházela JPO HZS Kralupy. Průzkumem bylo zjištěno,že se jedná o spadlou větší větev na střechu kostela Sv. Ondřeje. Z důvodu špatného přístupu k místu byla povolána z HZS Mělník výšková technika, která díky velkému množství vzrostlých stromů kolem kostela nebyla také úspěšná.Po domluvě s VZ a se správcem byla na místo povolána specializovaná firma, která provedla likvidaci. Po úklidu místa zásahu se jednotky vrátili zpět na základny.

 Foto zde

28.8.2016

Jednotka vyjela vozem CAS 25/3500/200 – M2R v počtu 1+ 5  do ul. Školní, kde za pomoci asanační lišty provedla oplach místní komunikace v úseku ZŠ – OÚ.

4.9.2016

Jednotka vyjela na žádost ČD a.s.DKV Praha Vršovice vozem CAS 25/3500/200 – M2R v počtu 1+2 do žst Nelahozeves, kde provedla pomocí 1 proudu „C“ nazbrojení parní lokomotivy č.434.2186 cca 7000 litry vody.

Foto zde

19.10.2016

Jednotka po oznámení KOPIS vyjela v 00:28 hod. vozem CAS 25/3500/200-M2R v počtu 1+4 na požár zemědělského objektu do obce Olovnice. Po příjezdu na místo jednotka dle určení VZ prováděla doplňování vody do CAS 32 JSDH Kralupy nad Vlt. a dále prováděla zálohu na místě události. Po následné domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto zde

19.10.2016
Jednotka vyjela v 17:00 hod.na pomoc mysliveckému spolku s odstraněním velkého a nebezpečného sršního hnízda

Požární dozor

 

9.1.2016        

  • Na žádost spolku myslivců byl proveden členy JSDH požární dozor na plese v KD

 26.2.2016       

  • Byl proveden členy JSDH požární dozor v KD na dětském karnevalu, který pořádala ZŠ

 26.2.2016  a 12.3.2016

  • Na žádost TJ Dynama byl proveden členy JSDH požární dozor na kulturní akci „Šibřinky“

 21.5.2016       

  • Byl proveden  požární dozor na Májových slavnostech

10.9.2016

  • Členové JSDH zajišťovali požární dozor na kulturní akci „Happening na starém mostě“

2.11.2016      

  •   Členové JSDH zajišťovali požární dozor na kulturní akci „koncert komorního orchestru“

3.12.2016 

  •   Členové JSDH zajišťovali požární dozor na kulturní akci „posezení se seniory“