Výjezdy 2017

Výjezdy

18. 3. 2017

 •  Na žádost místní samosprávy vyjela jednotka vozem CAS 25/3500/200-M2R v počtu 1+3 do ulice Kralupská v obci Nelahozeves, kde za pomoci 1 proudu C a cca 3500 l. vody provedla ve spolupráci s místními TS proplach a vyčištění kanalizace.

3. 4. 2017

 •  Po oznámení KOPIS vyjela jednotka ve 21:41 hod. vozem CAS 25/3500/200-M2R v počtu 1+3 na požár vlaku mezi žst. Nelahozeves a ž.z. Nové Ouholice. Jednotka byla KOPISem odvolána zpět, jelikož se jednalo o planý poplach.

8. 4. 2017

 • Na žádost správce zámku vyjela jednotka vozem CAS 25/3500/200-M2R v počtu 1+6 do ulice Na Vinici 62, Nelahozeves (areál zámku), kde prováděla požární asistenci při spalování větví po těžbě. Po ukončení pálení jednotka provedla pomocí 1 proudu C a cca 1000 l. vody prolití požářiště.

Foto zde

24.5.2017

 • Jednotka po oznámení p. místostarosty obce Nelahozeves vyjela vozem CAS 24/3500/200-M2Z v počtu 1+2 do MŠ v ulici Zagarolská 313,  kde se nacházel včelí roj na stromě v prostoru dětského hřiště. Jednotka provedla za pomoci ochranného oděvu odstranění včelího roje.

Foto zde

26.5.2017

 • Vlivem vysokých teplot  jela jednotka zalit novou výsadbu zeleně do Anglického resortu.

28.5.2017

 • Na žádost mysliveckého spolku vyjela jednotka doplnit vodu do přírodní nádrže, která slouží jako napájecí místo pro zvěř

2.6.2017 

 • Jednotka po oznámení p. místostarosty obce Nelahozeves vyjela vozem VEA-UL1 v počtu 1+1 do MŠ v ulici Zagarolská 313, Nelahozeves kde se na stromě v prostoru dětského hřiště nacházel včelí roj. Jednotka provedla za pomoci ochranného oděvu odstranění včelího roje.

5.6.2017

 • Jednotce byl KOPISem vyhlášen výjezd pro CAS 25/3500/200-M2R na požár skladovací haly v Kralupech. Před výjezdem byla jednotka odvolána zpět na základnu.

21.8.2017

 • V rámci spolupráce s mysliveckým sdružením byla  jednotka požádána o pomoc. Jednalo se o kontrolu objektů v honitbě a likvidace hnízd s bodavým hmyzem.

14.9.2017
Jednotka dnes opět pomáhala mysliveckému sdruženi s odstraněním sršního hnízda

14.12.2017

 • Jednotka byla KOPISem povolána na technickou pomoc do Lešan, kde vlivem silného větru hrozilo nebezpeční od spadlé dřevěné kůlny. Jednotka byla odvolána zpět, jelikož se jednalo o planý poplach.

Požární dozor

7.1.2017  

 • Na žádost spolku myslivců byl proveden členy JSDH požární dozor na plese v KD