Výjezdy 2020

Výjezdy

10.3.2020 

  • Jednotka na žádost KOPIS vyjela vozidlem CAS 20/4000/100-S3R na požár střechy průmyslového objektu, ul. Zagarolská v k.ú. obce Nelahozeves Po domluvě s VZ naše jednotka provedla doplnění 4.000 l vody do CAS 20 HZS ČR Kralupy nad Vltavou.

Foto: ZDE

23.3. – 

  • Na žádost krizového štábu obce, členové jednotky provádějí v celém k.ú. obce preventivní dezinfekci veřejných prostor. Prvotně jsou dezinfikovány místa s kontejnery na tříděný odpad a zastávky veřejné dopravy.

Foto: ZDE

17.4.2020

  • Jednotka na žádost starosty obce vyjela vozem CAS 20/4000/100-S3R do ulice Lososnice, Nelahozeves na technologickou pomoc.

18.4.2020

  • Jednotka na žádost technických služeb obce vyjela vozem CAS 20/4000/100-S3R do Lešan na požární asistenci při pálení dřevní hmoty stohované na hromadě.

21.4.2020

  • Jednotka na žádost starosty obce vyjela vozem CAS 20/4000/100-S3R do ulice Lososnice, Nelahozeves na technologickou pomoc.

30.4.2020

  •  Jednotka na žádost KOPIS vyjela vozidlem CAS 20/4000/100-S3R na požár do ulice U Traťi v obci Nelahozeves.

16.3.2020 – 25.5.2020

  • Po zasedání krizového štábu obce v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru byla jednotka ihned zapojena do činnosti. V úzké spolupráci KŠ byli jednotce předávány veškeré informace a požadavky, které se dařilo někdy s obtížemi plnit. Pro jednotku byl ihned zaveden krizový plán fungování z důvodu případného zavlečení nákazy a následné kontaminace členů a techniky. Po celou dobu probíhala průběžná dezinfekce všech prostor zbrojnice zejména vždy po návratu se dezinfikovala veškerá technika. V platnosti nouzového stavu byli členové 24hodin denně doma v pohotovosti a členové byli připraveni plnit jim zadané úkoly. Taktéž byl s okamžitou platností zakázán vstup pro členy SDH a pro cizí osoby do prostor Hasičské zbrojnice Během nouzového stavu byli členové rozděleni z bezpečnostních důvodů do dvou nezávislých družstev a bylo vyčleněno dezinfekční družstvo 1+1, které nebylo nasazováno do běžných výjezdů, ale pouze na dezinfekci veřejných prostor. Po dobu nouzového stavu dezinfekční družstvo provedlo 35 výjezdů, kde prováděli pravidelnou preventivní dezinfekci veřejných prostor…..hlavně zastávky hromadné dopravy nebo stanoviště kontejnerů a také např. benzínovou pumpu, prostory České pošty a veškeré prostory ZŠ. Dále preventivně docházelo k plošné dezinfekci uzavřených prostor v obecních budovách pomocí ozónového generátoru. Členové také rozváželi do domácností dle poptávky občanů ochranu dýchacích cest (rozvezeno 120 roušek) a distribuovali (350 l. do domácností nebo organizacím obce jako např. ZŠ, MŠ atd.) dezinfekci na ruce nebo na stanovištích předávala dezinfekci občanům trvale žijícím v obci. Krizový štáb obce pověřil jednotku logistikou dopravy veškerého materiálního zabezpečení pro obec zejména dopravou dezinfekce, kdy bylo přepraveno 400 litrů. Během platnosti nouzového stavu členové jednotky odpracovali celkem 245 hodin i když  s ochrannými pomůckami, ale vždy s možností kontaminace virem jak vlastní tak nejbližší rodiny.

12.5.2020

  • Jednotka provedla dezinfekci všech vnitřních prostor za pomoci ozonového generátoru v zařízení Základní škola a Mateřská škola Via Libertatis, které jsme dále předali ochranné štíty a dezinfekci.

18.5.2020

  • Jednotka na žádost KOPIS vyjela vozidlem CAS 20/4000/100-S3R v počtu 1+1 na požár travního porostu podél tratě v části obce Podhořany.

Foto: ZDE

23.5.2020

  • Jednotka provedla preventivní dezinfekci všech vnitřních prostor v Základní školeza pomoci ozonového generátoru a postřikovače.