Klub seniorů

Program klubu seniorů 2. pololetí 2018

30. 8. 2018 – Výlet do Pavlíkova, Zichovce, Peruce – autobusem od Hrušků v 8:00 hodin – Již obsazeno

19. 9. 2018 – Návštěva Divadla ABC – do Prahy vlakem v 16:25 hodin – Již obsazeno

25. 9. 2018 – Návštěva pamětihodností Kutné Hory – vlakem v 6:25 hodin.

8. 10. 2018 – Návštěva komentované prohlídky Doteky státnosti a prohlídka Pražského Hradu

28. 10. 2018 – Prohlídka Senátu a Valdštejnského paláce v rámci dne otevřených dveří

26. 11. 2018 – Beseda s p. Tomsovou

9. 12. 2018 – Návštěva divadelního představení – vlakem do Prahy v 11:21 hodin. – Již obsazeno

17. 12. 2018 – Členská schůze ve 14:00 hodin, Posezení s harmonikou v 16:00 hodin.

Klub seniorů se těší na velkou účast obyvatel Nelahozevsi i ostatních.

e-mail: hel.kuch@seznam.cz