Malý přemyslovský měšec 2020

Dobrý den,
rádi bychom Vás informovali, že obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 3. 2. 2020 Malý přemyslovský měšec 2020. Příjem žádostí bude probíhat od 3. 2. 2020 do 28. 2. 2020 do 12 hod.

Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce. Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.
Všechny potřebné dokumenty naleznete zde: https://www.premyslovci.cz/ke-stazeni/category/288-2020

Kontaktní údaje:

Štěpánka Fišerová

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Wilsonova 599, 274 01 Slaný

e-mail: kancelar2@premyslovci.cz

mob: 720 941 475

www.premyslovci.cz