Nový územní plán – materiály projednávané ve společném projednání dotčenými státními orgány

Současný stav zpracování :

 

Společné jednání o návrhu Územního plánu obce Nelahozeves s odborným výkladem se koná v úterý 17.1.2017 v 9:00 hodin na Obecním úřadě v Nelahozevsi.

Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací (dotčené orgány, krajský úřad, obce, pro kterou je územní plán pořizován a sousední obce), bez účasti veřejnosti.

Návrh pro společné jednání – výrok ÚP Nelahozeves

Návrh pro společné jednání – odůvodnění ÚP Nelahozeves (1. část)

Návrh pro společné jednání – odůvodnění ÚP Nelahozeves (2. část)

01 ZC02-HV03-VPS04-KV05-SV06-ZPF