Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 3. 2020 zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží , v čase mezi 7:00 hodin až 9:00 hodin, a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Příloha: Sbírka zákonů ze dne 19. 3. 2020.

Sbírka zákonů ze dne 19. 3. 2020

Mimořádné_opatření -_nová_nákupní_doba_pro_seniory