Tlaková kanalizace – návrh smlouvy pro občany

Během ledna obec zveřejnila pracovní návrh smlouvy mezi občany a obcí. Smyslem zveřejnění je dát šanci občanům připomínkovat smlouvu na připojení k tlakové kanalizaci. Přestože zveřejnění v takto rozpracovaném stadiu není obvyklé, věřím, že povede ke zkvalitnění textu smlouvy a dá občanům informace, po kterých volali na veřejném projednání kanalizace.

Josef Kebrle

Smlouva o přípojce smlouvě budoucí právu provést stavbu – Nelahozeves – 2015

Smlouva o zřízení věcného břemene – Nelahozeves (2)