Nelahozeveský zpravodaj

Vážení spoluobčané,

připomínám za redakci zpravodaje, že se blíží uzávěrka. Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com až do pátku 8. června 2018 do půlnoci. Číslo by mělo do konce června přijít do Vašich poštovních schránek.

Soňa Brunnerová