Nelahozevský zpravodaj 3/2020

Vyšlo třetí číslo Nelahozeveského zpravodaje, které by již v tuto chvíli měli mít všichni obyvatelé obce ve svých schránkách. Zpravodaj se věnuje mimo jiné následujícím tématům:

  • Skládka zeminy v Lešanech
  • Koronajaro v Nelahozevsi
  • Připravovaná rekonstrukce mateřské školy
  • Chodník v Kralupské ulici
  • Výstavba kanalizace
  • Nová alej na cyklostezce
  • Přípravy nového sběrného dvora
  • Zavlažovací systém a dětské hřiště na fotbalovém hřišti PTZ
  • Plánované otevření infocentra
  • Jaro ve Višňovce

a mnoho dalšího.

Příští číslo zpravodaje bude mít uzávěrku v úterý 14. července a vyjde 27. července 2020.

Chcete rozšířit řady redaktorů zpravodaje? Ozvěte se nám na zpravodaj@nelahozeves.cz.

Distribuci zpravodaje věnujeme velkou pozornost. Pokud se přesto stalo, že jste zpravodaj do schránky nedostali, prosím ozvěte se nám. Děkujeme.