Nový zpravodaj je online

Vyšlo první číslo Nelahozeveského zpravodaje, které si můžete stáhnout. Další číslo vyjde v dubnu. Bude mít uzávěrku 15. března. Svoje příspěvky posílejte na e-mail nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com.