Obec Nelahozeves má nového zastupitele

Novým zastupitelem obce Nelahozeves se stal po rezignaci paní Květuše Dittrichové pan Lubomír Pavlíček, kterého tímto vítám do řad obecního zastupitelstva.

Paní Dittrichová rezignovala z důvodu nesouhlasu s kritérii pro dotaci na obědy pro seniory, jak byly navrženy sociální komisí. Další důvody byly zdravotní. Kopie rezignace paní Dittrichové v úplném znění je přílohou tohoto příspěvku.

Rád bych i na tomto místě poděkoval paní Dittrichové za dlouholetou neúnavnou činnost ve prospěch seniorů a jiných potřebných. Mezi hlavní úspěchy paní Dittrichové v tomto volebním období patří to, že významně přispěla k prosazení znovuobnovení sociální komise v naší obci. Přispěla také svojí autoritou k osamostatnění klubu seniorů, který nyní s obecní dotací může samostatně pořádat a navštěvovat kulturní akce a tím přispívá k sociálnímu začlenění seniorů a jejich aktivnímu životu. Přeji v tuto chvíli paní Dittrichové zejména brzké uzdravení a věřím, že i když již není zastupitelkou obce, budeme nadále společně mluvit o potřebách starších seniorů a jiných potřebných cílových skupin.

Josef Kebrle
starosta obce Nelahozeves

 

Úplné znění rezignace paní Květuše Dittrichové

(zdroj foto: nela.cz)