Obec Nelahozeves přijme pracovníka na plný úvazek na údržbu zeleně a další práce

Zaměstnavatel : Obec Nelahozeves

Název pozice :
kumulovaná funkce
1.06.01.04.01 Domovník,
1.06.09.04.01 Řidič 

Mzda :  4. platová třída (18 900 Kč)

Pracovní náplň podrobná
Společné provozní, výrobní a řemeslné práce

Domovník:  domovnické práce včetně drobných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních objektů a technickém vybavení, údržbářské práce, zednické, zahradnické a zámečnické.

Řidič motorových vozidel – řízení a denní ošetření a běžné opravy  motorových silničních . vozidel do 3,5 tuny.
– řízení a denní ošetření vozidel Multikár, – řízení a denní ošetření dodávkového  vozu Ford

Ošetřování veřejné zeleně – prořezávání stromů a keřů, ošetřování záhonů, stromů a keřů, sekání zelených ploch motorovými sekačkami a kosami,  – řezání motorovou pilou. – běžné opravy a údržba kos, sekaček a pil

Údržba místních komunikací  – údržba místních komunikací, odklízení sněhu, zimní posyp místních komunikací a chodníků – sekání a údržba příkopů a ploch podél cest

Tato pracovní náplň byla stanovena podle přílohy k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Více informací osobně na obecním úřadě nebo dotazy na email obec@nelahozeves.cz