Oprava objektu školní jídelny

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – krycí list rozpočtu
Příloha č. 2 – slepý rozpočet
Příloha č. 3 – smlouva o dílo
Příloha č. 4 – projektová dokumentace
Příloha č. 5 – čestné prohlášení
Příloha č. 6 – přehled subdodavatelů