Oznámení ZŠ Nelahozeves

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.

Volné dny jsou vyhlášeny z organizačně-technických důvodů.

Žáci a rodiče byly o této skutečnosti informováni dne 27. 3. 2018 – písemná informace třídních učitelů rodičům, webové stránky zsnelahozeves.cz.

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele dopisem dne 27. 3. 2018.