Poslední příspěvky

Generel odvádění dešťových vod

Generel odvádění dešťových vod Předmětem tohoto projektu je zpracování generelu odvádění dešťových vod v celé obci Nelahozeves. Generel slouží i jako podklad k novému územní plánu obce. TECHNICKÁ ZPRÁVA  Seznam příloh Technická zpráva Titulní strana  MAPOVÉ PODKLADY Přehledná situace Vodohospodářská…
Číst více

Nový územní plán

Územní plán obce Nelahozeves je soustava dokumentů a výkresů, která stanovuje prostorové a funkční uspořádání zastavěné i nezastavěné části územního obvodu obce Nelahozeves a jejího využití. Smyslem územního plánu je definovat předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce,…
Číst více