Poslední příspěvky

Platný územní plán

Platný územní plán v PDF: textová část hlavní výkres 1 hlavní výkres 2 doložka civilní ochrany doprava energetika a spoje limity využití území širší územní vazby technické vybavení veřejně prospěšné stavby vodní hospodářství zemědělství, lesnictví, plán územního systému ekologické stability…
Číst více