Poslední příspěvky

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Nelahozeves Základní informace Sbor dobrovolných hasičů (SDH) patří mezi sdružení obyvatel Nelahozevsi. Jeho primárním cílem je ochrana osob a majetku v obci v souvislosti s požáry, povodněmi nebo jinými živelnými pohromami či dalšími podobnými událostmi. SDH je formálně základní jednotkou Sdružení hasičů…
Číst více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves – JSDHO   Základní informace JSDHO je zřízená obcí, která jednotku plně zabezpečuje po finanční a materiální stránce. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves (JSDHO) je organizační složkou obce, která JSDHO zřizuje a vede…
Číst více

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy Předchozí souhlas ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a vyjádření k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích Příloha č. 1