Poplatky za odpady a psy je možné zaplatit i na běžný účet obce Nelahozeves

Poplatek lze uhradit i na č. účtu 460045349/0800, V. symbol – číslo popisné.

V tomto případě:
– je třeba e-mailem na adresu obec@nelahozeves.cz zaslat Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad, které bude zejména obsahovat úplnou adresu, jméno plátce a jaké nádoby v jaké frekvenci mají být vyváženy
– je potřeba v e-mailu na sebe dát kontakt, pracovnice úřadu se vám ozve a bude dohodnut způsob předání známky

více v přiloženém textu:

Odpady – popelnice