Poplatky

Poplatek za svoz komunálního odpadu

poplatek je možno zaplatit v hotovosti do pokladny obecního úřadu od 2. ledna 2017 do 31. 3. 2017

Poplatek lze uhradit i na č. účtu 460045349/0800, V. symbol – číslo popisné. V tomto případě je potřeba se domluvit na předání známky na popelnici, volejte prosím tel. č. 315 785 059.

svoz 1x týdně – středa

 Fyzická osoba s trvalým pobytem 500,-Kč/rok
 Fyzická osoba s trvalým pobytem mladším 15 let 400,-Kč/rok
 Fyzická osoba s trvalým pobytem starší 70 let 400,-Kč/rok
 Fyzická osoba s trvalým pobytem – držitel ZTP nebo ZTP/P 400,-Kč/rok
 Chataři (objekt) 500,-Kč/rok
Podnikatelé – je nutná písemná smlouva 2000,-Kč/popelnice/rok
Jednorázový igelitový pytel na odpad 34,-Kč/ks

Pokud držitelé ZTP a ZTP/P chtějí uplatnit slevu, je potřeba tento průkaz předložit při placení poplatku, jinak nebude sleva uznána.

Poplatek za svoz bio odpadu (biopopelnice)

svoz 1x týdně – středa (březen-listopad)

 Nádoba 120 l – jedná se o pronájem nádoby  200,-Kč/rok
 Nádoba 240 l – jedná se o pronájem nádoby  300,-Kč/rok

 

Poplatek ze psa

poplatek je možno zaplatit v hotovosti do pokladny obecního úřadu od 2. ledna 2017 do 31.3.2017.

 1. pes  100,-Kč/rok
 2. pes a každý další  150,-Kč/rok

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se koná 4x ročně. Občané budou vždy dopředu upozorněni na přesné datum a umístění kontejneru.

Stanoviště na tříděný odpad

Název odpadu  Stanoviště

PLASTY

ul. Pod Strání – u prodejny čp. 69
ul. Nádražní  – u bytovek
ul. Zagarolská   – u elektrárny
 u hasičárny
 Lešany – Anglický resort
 ul. U Dvora – Lešany

 

 

 PAPÍR

 ul. Pod Strání – u prodejny čp. 69
 ul. Nádražní – u bytovek
 ul. Zagarolská – u elektrárny
u hasičárny
Lešany – Anglický resort
ul. U Dvora – Lešany

 

 

SKLO

ul. Pod Strání – u prodejny čp. 69
ul. Nádražní – u bytovek
ul. Zagarolská – u elektrárny
u hasičárny
Lešany – Anglický resort
ul. U Dvora – Lešany

 

 

KARTONOVÉ OBALY

ul. Pod Strání – u prodejny čp. 69
ul. Nádražní – u bytovek
ul. Zagarolská – u elektrárny
u hasičárny
Lešany – Anglický resort
ul. U Dvora – Lešany

 

 

KOVOVÉ OBALY

ul. Pod Strání – u prodjeny pč. 69
ul. Nádražní – u bytovek
ul. Zagarolská – u elektrárny
u hasičárny
Lešany – Anglický resort
ul. U Dvora – Lešany