Poskytnuté informace

2016

 evidenční číslo ze dne (poskytnutí informace)  poskytnutá informace
 1/2016  15. 02. 2016  poskytnutá informace
 2/2016  14. 03. 2016  poskytnutá informace

2017

 evidenční číslo ze dne (poskytnutí informace)  poskytnutá informace
1/2017
2/2017 27.02.2017  poskytnutá informace + příloha
3/2017 24.03.2017 žádost + poskytnutá informace
4/2017 28.06.2017 žádost + poskytnutá informace
5/2017 11.07.2017  žádost + poskytnutá informace + příloha
6/2017 15.08.2017 žádost + poskytnutá informace
7/2017 16.08.2017 žádost + poskytnutá informace

2019

evidenční číslo ze dne (poskytnutí informace) poskytnutá informace
1/2019 02.09.2019 žádost + poskytnutá informace
2/2019 25.10.2019 žádost + poskytnutá informace
3/2019 29. 11. 2019 Vyplněný dotazník, otázky a odpovědi +záznam o postupu při poskytování informace
4/2019 16. 12. 2019 Otázka+ Odpověď, Veřejná výzva, Zpráva výběrové komise, Rozhodnutí o jmenování

2020

evidenční číslo ze dne (poskytnutí informace) poskytnutá informace
1/2020 29. 07. 2020 Žádost o poskytnutí informace + Odpověď na žádost + Vyjádření ke stavbě Rekonstrukce nelahozeveských tunelů + Zápis z mimořádné porady zastupitelstva obce