Pozvánka na řádnou valnou hromadu Honebního společenstva Kralupy nad Vltavou

Výbor Honebního společenstva Kralupy nad Vltavou svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 8. 4. 2019 od 9.00 hodin v advokátní kanceláři JUDr. Václava Luťchy, nám. Jiřího z Lobkovic 9, Praha 3. Program jednání valné hromady je k nahlédnutí zde.