Přímá přípojka splaškové kanalizace z areálu školy Nelahozeves, rekonstrukce lapáku tuků

Obec Nelahozeves oslovila v souladu s vnitřní směrnicí tři potenciální zhotovitele s „Výzvou k podání nabídky“ na opravu přípojky splaškové kanalizace z areálu základní školy Nelahozeves. Jde o společnosti LT-Bau, Petr Kožený a společnost Stavokomplet. Součástí zakázky je i rekonstrukce lapáku tuků.
Tak jak je ve vnitřní směrnici stanoveno, se jedná o uzavřené výběrové řízení pouze pro oslovené uchazeče, o kterých má obec věrohodné informace, že jsou schopni zakázku provést.