Restaurování klasicistního kamenného sloupu v obci Nelahozeves

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Rozpočet akce
Příloha č. 3 – Návrh restaurování sloupu
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení
Příloha č. 6 – Přehled subdodavatelů