Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce:

Ing. Josef Kebrle – starosta
Mgr. Josef Kukla – místostarosta
Ing. Olga Riegertová – člen zastupitelstva
Květuše Dittrichová – člen zastupitelstva
Ing. Václav Turecký – člen zastupitelstva
Pavel Matoušek – člen zastupitelstva
Radek Šebesta – člen zastupitelstva
Ladislav Velič – člen zastupitelstva
František Šimek – člen zastupitelstva

kontakty na zastupitele

Jednací řád zastupitelstva obce

Zápisy ze zasedání zastupitelstva na tomto odkazu