Sběrné místo pro bioodpad v zatáčce v Miřejovicích zahájí svůj provoz od 1. 1. 2020

Každou sobotu od 9:00 do 13:00 hod. bude stát v zatáčce “u Vedrala“ kontejner na bioodpad a na velkoobjemový odpad.

Do velkoobjemového odpadu nepatří:

  • Elektro (TV, PC)
  • Zemina
  • Stavební sutě
  • Nebezpečné odpady