Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Nelahozeves

SDH_znak

Základní informace

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) patří mezi sdružení obyvatel Nelahozevsi. Jeho primárním cílem je ochrana osob a majetku v obci v souvislosti s požáry, povodněmi nebo jinými živelnými pohromami či dalšími podobnými událostmi. SDH je formálně základní jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Sbor obnovil svou činnost na ustavující schůzi nového sboru, která se konala 2. dubna 2010 v prostorách hasičské zbrojnice.

SDH začal v obci organizovat různé akce. Byla obnovena tradice hasičského plesu, hasičských čarodějnic či akcí pro děti. Členové SDH se zúčastňují brigád a hasičských soutěží, na nichž dosáhli svých prvních úspěchů. V březnu 2011 byl založen kroužek pro děti s názvem Soptíci.

Historie

První dobrovolný hasičský sbor byl založen v roce 1909. V průběhu dlouholeté historie se nelahozeveští hasiči podíleli na likvidaci několika požárů v obci. Dále pracovali na nejrůznějších brigádách, organizovali plesy, věnovali se osvětě a okresním hasičským soutěžím. Počet členů se v průběhu desetiletí pohyboval mezi dvaceti a čtyřiceti.

Místní národní výbor v roce 1984 přidělil hasičům budovu, která dříve sloužila jako konírna, dílna a garáž. Jako jediná nebyla zbourána při rekonstrukci centra Nelahozevsi, která proběhla v první polovině osmdesátých let. V následujících letech byla budova upravena formou hasičských brigád do současné podoby hasičské zbrojnice. V Lešanech se nachází druhá hasičská zbrojnice, je však o mnoho menší. Tu se v současnosti SDH snaží také postupně zrekonstruovat.

SDH po listopadu 1989 v Nelahozevsi dočasně zanikl.

 

Technika

V roce 1956 získali hasiči nové vozidlo AS 16 Praga RN a dopravní stříkačku DS 16, které jsou  dodnes v provozuschopném stavu. Oba stroje byly dokonce využity pro záchranné práce při povodních v roce 2002.


Výbor SDH Nelahozeves

Starosta, jednatel:  Jan Hrdina. (602 162 201)

Nám. starosty: Petr Richtrmoc (606 158 511)

Velitel: Jan Gregor

Člen: Stanislav Kuchta ml.

Technik: Martin Kádner

Revizní komise SDH Nelahozeves:

Revizní komise: Marcel Ušák

Kontakty

Sbor dobrovolných hasičů Nelahozeves

277 51 Nelahozeves

Registrační číslo: 3206066

IČ: 72075805

Bankovní účet: 239129586 / 0300  Poštovní spořitelna

mail: info@hasici-nelahozeves.cz

web: http://www.hasici-nelahozeves.cz/

facebook: https://www.facebook.com/pages/SDH-Nelahozeves/196481817048822