Školní kuchyně – vaříme – PODĚKOVÁNÍ

V první možný den – 26.6.2017- začala hlavní fáze rekonstrukce budovy školní kuchyně/jídelny spojená s rozšířením kapacity Základní školy. Dnes 4.9.2017 se po dvou měsících ve školní kuchyni opět vařilo. Na jídelním lístku byla ryba s bramborem.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o rekonstrukci objektu, který se stavěl v akci „Z“ před mnoha desítkami let, čekalo zhotovitele (MAKRA s.r.o.) na stavbě nejedno překvapení.

Společnost MAKRA přistoupila k rekonstrukci velmi zodpovědně. Znovu jsem zažil jak to vypadá, když stavbu dělá někdo, komu na ní opravdu záleží. Jak samotné vedení firmy(Jiří a Martin Kratochvílovi), tak zaměstnanci, tak i spolupracující řemeslníci dávali práci 100%.(J. Král a ostatní) Nebýt jejich úsilí a ochoty udělat něco navíc i nad rámec běžných povinností, rozhodně by dnes nebylo hotovo. Také ochota k dohodě a konstruktivní spolupráce se stavebním dozorem (pan Ing. Libor Bula) a s projektanty ( Ing. Kaňka, Ing. Kříž) byla nad standardy běžnými ve stavebnictví.

Téměř po celou dobu byla u stavby paní vedoucí školní jídelny (Zdeňka Štefková), která koordinovala práce související se znovuuvedením do provozu. Paní ředitelka Bavorová také poskytovala akci plnou podporu kdykoli bylo potřeba a s maximální kompetencí řešila provozní komplikace, které stavba škole nutně přináší.

Vybavení školní kuchyně pak dodala společnost CorHB, vybraná ve zvláštním výběrovém řízení.
Samotné výběrové řízení na hlavního zhotovitele pak řídila společnost KVB. (Mgr. Hrstka)

Na zdárném průběhu se samozžejmě podílela spousta dalších lidí jak z úřadu tak z externích firem.

Chci touto cestou oficiálně a veřejně poděkovat všem kdo přiložili ruku k dílu a vyjádřit osobní respekt k výkonu, kterého jsem byl při této stavbě svědkem. Je mi ctí, že mohu spolupracovat s tímto týmem lidí !

Josef Kebrle
starosta obce