Sledujte Nelahozeveský zpravodaj na Facebooku

Vážení spoluobčané,

po delší úvaze jsem se za redakci Nelahozeveského zpravodaje rozhodla být trošku aktuálnější než je náš obecní čtvrtletník, proto jsme nově online také na Facebooku jako Nelahozeveský zpravodaj. Budu zde informovat o aktualitách v obci a okolí, protože informace tečou z různých zdrojů. Ne vše se hodí na oficiální facebookové stránky obce, který by měli spravovat zejména zaměstnanci obce. Přestože k této stránce mám editorský přístup i já jako redaktorka, uznala jsem, že by oficiální Facebook měl sloužit vyloženě k informování přímo z úřadu. Na obecní FB tedy ze strany redakce uvidíte příspěvky jen ohledně toho, že se blíží uzávěrka a že zpravodaj vyšel. Své aktivity ohledně „oživení“ informovanosti v obci jsem se nakonec rozhodla sdílet právě na novém Facebooku zpravodaje.

Soňa Brunnerová, redaktorka