Součinnost při zajištění kandidátů na funkci přísedících Okresního soudu v Mělníku

Okresní soud v Mělníku se na Obec Nelahozeves obrátil s žádostí o součinnost při zajištění kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu v Mělníku.

S ohledem na znění zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích volí přísedící okresních soudů zastupitelstvo obce v obvodu příslušného okresního soudu. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva. Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, kterým je do funkce volen a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen.

Obec Nelahozeves tímto dává občanům obce na vědomí, že se mohou v případě zájmu přihlásit jako kandidáti na funkci přísedících u Okresního soudu v Mělníku, a to do data 16. dubna 2018. V případě zájmu se zájemci mohou obracet na obecní web: obec@nelahozeves.cz.