„Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“

– Harmonogram prací

– Situace, kde bude prováděna stavba

– Termín zahájení stavby – 03. 03. 2020

Koordinace akce – Nelahozeves

Rozhodnutí

Tlaková kanalizace – informace pro občany

Nelahozeves – technologie DČS

Presskan_šachta