Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

Prevence nákazy u pracovníků nakládajícími s rizikovým odpadem

Nakládání s komunálními odpady v obcích

Nakládání s odpady od osob s onemocněním COVID – 19

Nakládání s jednorázovými OOP